Η Εταιρία

Η εταιρεία "Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." είναι συνέχεια της ατομικής επιχείρησης "OSKAY" ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ που ιδρύθηκε το 1978.
Από το 2010 έχει αλλάξει η επωνυμία και είναι Νίκος Μασούρας. Ως αντικείμενο εργασιών έχει την εισαγωγή και εμπόριο ηλεκτρομηχανικών υλικών πάντοτε από επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού.
Η ποικιλία των προϊόντων που διαθέτουμε στην ελληνική αγορά καλύπτει τις απαιτήσεις σε ηλεκτρομηχανικά, βιομηχανικά και μονωτικά υλικά.
Η επιτυχής λειτουργία της εταιρείας μας οφείλεται στην άριστη ποιότητα των υλικών που διαθέτει μαζί με την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας www.massouras.gr
Είμαστε πρόθυμοι για κάθε πληροφορία και εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 210-5249346/ 7 και στο fax: 210-5244053  
Μάρνη 57 - 104 37 Αθήνα Τηλ.: 210-5249346, 210-5249347 fax.: 210-5244053, email: cmassouras@otenet.gr